OYT-1.0
OYT-2.0

ການບໍລິການ

 • Forwarding service

  ບໍລິການສົ່ງຕໍ່

  ປະໂຫຍດການບໍລິການ ການບໍລິການ ເນື້ອໃນ ຂະບວນການບໍລິການລູກຄ້າ...

 • Fulfillment by Amazon

  ປະຕິບັດຕາມໂດຍ Amazon

  ພິເສດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ...

 • Customs clearance service

  ການບໍລິການແຈ້ງພາສີ

  ຜົນປະໂຫຍດການບໍລິການເນື້ອໃນການບໍລິການ 1. ມາດຕະຖານຂອງແສງແດດ, ທັງຫມົດ pro ...

 • Warehousing system

  ລະບົບສາງ

  ໃບຮັບເງິນຫຼັງຈາກສິນຄ້າມາຮອດສົງຄາມຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ...

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ